Posts Tagged ““ستایش”! ارتباطات”

تلگرام و وزارت ارتباطات متهم تراژدی “ستایش”!

By |

تلگرام و وزارت ارتباطات متهم تراژدی “ستایش”!رجا نیوز نوشت: یک نوجوان 15-16 ساله یک گوشی اندرویدی خرید و «تلگرام» را روی آن نصب کرد و به دریای کانال های مستهجن افتاد؛ دریایی که حالا به رنگ سرخ درآمده؛ سرخی خونِ «ستایش قریشی.» بخش هایی از مطلب رجا نیوز در این رابطه به شرح زیر است:…

Read more »