کلک های تلگرام برای مشاهده نتایج جستجو به صورت فهرست‌وار

کلک های تلگرام برای مشاهده نتایج جستجو به صورت فهرست‌وار

کلک های تلگرام برای مشاهده نتایج جستجو به صورت فهرست‌وار

کلک های تلگرام برای مشاهده نتایج جستجو به صورت فهرست‌وار

تلگرام بالأخره امکانی را به وجود آورده تا نتایج جستجو را به صورت فهرست‌وار و به ترتیب زمانبندی شده ببینیم. پیش از این، برای پیدا کردن چیزی باید مدام روی گزینه بعدی (next) ضربه می‌زدیم ولی حالا می‌توانید کلمه مدنظر را بنویسید و قسمت نوشتن عبارت را از پایین لمس کنید تا نتایج جستجو را به صورت فهرستی مشاهده کنید.