ترفند خواندن پیام ها در خفا در تلگرام

ترفند خواندن پیام ها در خفا در تلگرام

پیام‌ها را در خفا بخوانید

تمام ترفند‌های استفاده از تلگرام که احتمالا از آن‌ها خبر ندارید!

آیا تابه‌حال شده که بخواهید پیامی را بخوانید، بدون اینکه فرستنده متوجه شود پیامش را خوانده‌اید و به عبارتی علامت دو تیک که نشان‌دهنده خوانده شدن پیام است، برایش فرستاده نشود؟ برای این کار حقه کوچکی وجود دارد. زمانی که پیامی را دریافت کرده‌اید، حالت پرواز گوشی خود را فعال کنید، تلگرام را بازکرده و پیام را بخوانید. بعدازاینکه پیام را خواندید، اپلیکیشن را ببندید (حتی در اپلیکیشن‌هایی که در پس‌زمینه بازمانده‌اند نیز نباید وجود داشته باشد) و دوباره اینترنت گوشی خود را فعال کنید. فرستنده هیچ‌گاه متوجه نمی‌شود که پیامش را خوانده‌اید و حتی اگر اینترنت گوشی را دوباره وصل کرده (اما با اینترنت متصل، به صفحه چت وی وارد نشوید) تیک مذکور، تنها یک تیک باقی می‌ماند.