Posts Tagged ““خانواده بیشتر””

“خانواده ی دکا؛ این بار با قیمت کمتر و حجم بیشتر”

By |

“خانواده ی دکا؛ این بار با قیمت کمتر و حجم بیشتر”به گزارش سیتنا، کانال تلگرام رایتل نوشت: خانواده ی دکا همچنان در کنار شما، این بار با قیمت کمتر و حجم بیشتر؛ این بسته ها شامل دِکا، دِکاگَپ، دِکاتِک و دِکا بی نهایت می باشد و متناسب با نیازهای مختلف مشترکین سیم کارت های اعتباری…

Read more »