Posts Tagged ““جوان” تلگرام”

چرا “جوان” ایرانی وابسته به تلگرام است؟

By |

چرا “جوان” ایرانی وابسته به تلگرام است؟یک جامعه شناس معتقد است، دلیل اینکه جوانان ایرانی بخش زیادی از زمان خود را در شبکه های اجتماعی می گذرانند این است که می توانند در این شبکه ها دیده شوند و مورد تایید قرار گیرند. چرا “جوان” ایرانی وابسته به تلگرام است؟ یک جامعه شناس معتقد است،…

Read more »