Posts Tagged “: خاک”

پست تبلیغاتی : جزایر سه گانه – دفاع از خاک وطن

By |

پست تبلیغاتی : جزایر سه گانه – دفاع از خاک وطنبازی جزایر سه گانه پیرامون داستان تاریخی حمله دشمنان اجنبی به خلیج فارس و جزیره ابوموسی می باشد. شما در این بازی در نقش فرمانده سپاه ایران هستید و باید برج های دفاعی را مدیریت کرده و به دفاع از خاک ایران بپردازید. از ویژگی های…

Read more »