امنیت مکالمه تماس صوتی در تلگرام

بد نیست بدونین که پروتکل امنیت تلگرام برای این امکان جدید، استفاده از ایموجی‌ هایی هست که دو طرف مکالمه هنگام تماس می‌ بیننن، راهکاری بی‌ سابقه برای احراز هویت؛ به بیان ساده تر هنگامی که کاربر به منظور برقراری تماس اقدام می‌ کنه 4 اموجی برای وی و گیرنده تماس نمایش داده می شه که یکسان بودن این 4 اموجی در تلگرام برقرار کننده تماس و دریافت کننده تماس، نشون دهنده امن بودن کامل تماس مورد نظر هست.

امنیت مکالمه تماس صوتی