Posts Tagged “?اختصاصی/ سیزده”

?اختصاصی/ کباب سیزده بدر در جبهه

By |

?اختصاصی/ کباب سیزده بدر در جبهه📸اختصاصی/ کباب سیزده بدر در جبهه! تصاویر و مطالب خاص از دفاع مقدس در کانال تلگرام خبرگزاری ایثارگران 🌷 @isarkhabar ?اختصاصی/ کباب سیزده بدر در جبهه 📸اختصاصی/ کباب سیزده بدر در جبهه! تصاویر و مطالب خاص از دفاع مقدس در کانال تلگرام خبرگزاری ایثارگران 🌷 @isarkhabar?اختصاصی/ کباب سیزده بدر در…

Read more »