Posts Tagged “« پستچی”

« تلگرام» پستچی ادارات شده است

By |

« تلگرام» پستچی ادارات شده استاخبار ■ ارسال نامه های اداری از طریق فضای مجازی نشان از ضعف ساختار مدیریتی است روز گذشته نشست مدیران اجرایی استان و استاندار در حالی با حضور دبیر هیأت عالی گزینش کشور برگزار شد که گفته های رئیس پلیس فتای استان بیشتر از محور نشست که گزینش بود جلب…

Read more »