Posts Tagged “: قراردادی”

نکونام : بی خبرم، قراردادی نبستم!

By |

نکونام : بی خبرم، قراردادی نبستم!در چند هفته گذشته حداقل ده بار خبر رسیده که جواد نکونام دستیار کارلوس کی روش شده است. آخرین بار بعد ازظهر شنبه بود که کانال های مختلف تلگرام خبر از حضور قطعی نکونام روی نیمکت ایران را دادند و اکثر سایت ها هم به آن استناد کردند. در همین…

Read more »