Posts Tagged “!! ضداخلاقی”

بازیگر فیلم های ضداخلاقی آمریکایی در تهران !!

By |

بازیگر فیلم های ضداخلاقی آمریکایی در تهران !!آخر هفته گذشته، خبر سفر بازیگر فیلم های خاص امریکایی به ایران در شبکه های اجتماعی جنجال به پا کرد. به گزارش اعتماد، کندی چارمز با انتشار تصویری از خود اعلام کرده بود که برای جراحی بینی خود به تهران سفر کرده است. همین خبر که خیلی زود…

Read more »