Posts Tagged “«شهرخودرو» بهره”

اعلام زمان بهره برداری از «شهرخودرو»

By |

اعلام زمان بهره برداری از «شهرخودرو»به گزارش «پرشین خودرو»، شهردار اراک با اشاره به اجرای طرح شهر خودروی اراک گفت: فاز نخست شهرک خودرو آماده شده که امیدواریم در سفر هیئت دولت به استان مرکزی به بهره برداری برسد. وی ادامه داد: بهره برداری از 350 واحد این طرح در گام نخست آن آغاز می…

Read more »