Posts Tagged “«سوران»”

زلزله 4 ریشتری «سوران» سیستان و بلوچستان را لرزاند

By |

زلزله 4 ریشتری «سوران» سیستان و بلوچستان را لرزاندرکنا: زمین لرزه ای با بزرگای 4 در مقیاس امواج درونی زمین، «سوران» در استان سیستان و بلوچستان را لرزاند. شبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت 09:34:16 ثانیه صبح امروز این زمین لرزه را ثبت کردند. مختصات این زمین…

Read more »