Posts Tagged “«دیدنی و”

«دیدنی ها» تلگرام و اینستاگرام دهه شصت بود

By |

«دیدنی ها» تلگرام و اینستاگرام دهه شصت بودجلال مقامی فعال و پیشکسوت عرصه دوبله که سه نسل با صدا و سیمایش خاطره دارند این روزها استراحت را به فعالیت های هنری ترجیح می دهد. این هنرمند که سه سال پیش حنجره اش دچار آسیب شد علی رغم آنکه هنوز صدایش گوشنواز است ترجیح می دهد…

Read more »