Posts Tagged “«دیدنی مهربان”

«دیدنی ها» تلگرام و اینستاگرام آن زمان بود/ ساده و مهربان باشید

By |

«دیدنی ها» تلگرام و اینستاگرام آن زمان بود/ ساده و مهربان باشیدجلال مقامی معتقد است صداقت مهمترین عامل موفقیت «دیدنی ها» بود و در توصیه به مجریان جوان از آنها می خواهد ساده و مهربان باشند تا مردم آنها را باور کنند. «دیدنی ها» تلگرام و اینستاگرام آن زمان بود/ ساده و مهربان باشید جلال…

Read more »