Posts Tagged “؟ خودرویی”

علی دایی ایران خودرویی می شود ؟

By |

علی دایی ایران خودرویی می شود ؟به گزارش پایگاه خبری« عصر خودرو » به نقل از اسپورت تی وی، پس از جدایی مرزبان و حضور این مربی در تیم خونه به خونه بابل ،پیکانی ها باب مذاکره با علی دایی را باز کرده اند.حال باید دید در نهایت دایی جانشین مرزبان در تیم تازه صعود…

Read more »