Posts Tagged “،پست”

پشت پرده حقوق های نجومی،تقلید واتس اَپ از تلگرام ،پست جنجالی بازیگر زن و بقیه اخبار محبوب کاربران

By |

پشت پرده حقوق های نجومی،تقلید واتس اَپ از تلگرام ،پست جنجالی بازیگر زن و بقیه اخبار محبوب کاربرانسخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی جزئیات نحوه پرداخت حقوقها و پاداشهای بحث برانگیز برخی مدیران بانکها و بیمه ها را تشریح کرد. پشت پرده حقوق های نجومی،تقلید واتس اَپ از تلگرام ،پست جنجالی بازیگر…

Read more »