کشورهای اسلامی در بدترین وضعیت همبستگی خود به سر می برند

کشورهای اسلامی در بدترین وضعیت همبستگی خود به سر می برند
شهیندخت مولاوردی» معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در یادداشتی در کانال تلگرام خود نوشت: کشورهای اسلامی در بدترین وضعیت همبستگی خود به سر می برند چراکه برخی از آنها به شدت در پی برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی و به فراموشی سپردن حقوق ملت فلسطین و فلسفه اولیه ایجاد سازمان کنفرانس اسلامی هستند.

کشورهای اسلامی در بدترین وضعیت همبستگی خود به سر می برند

شهیندخت مولاوردی» معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در یادداشتی در کانال تلگرام خود نوشت: کشورهای اسلامی در بدترین وضعیت همبستگی خود به سر می برند چراکه برخی از آنها به شدت در پی برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی و به فراموشی سپردن حقوق ملت فلسطین و فلسفه اولیه ایجاد سازمان کنفرانس اسلامی هستند.
کشورهای اسلامی در بدترین وضعیت همبستگی خود به سر می برند

بک لینک رنک 4

عکس