کانال پارسینه یک میلیونی شد

کانال پارسینه یک میلیونی شد
تحریریه پارسینه:  در حال حاضر کانال رسمی سایت خبری پارسینه در تلگرام بعد ازگذشت یکماه از فعالیت اش در این شبکه ارتباطی بیش از یک میلیون مخاطب دارد. 
این درحالی است که بسیاری از خبرگزاریهای مطرح کشور با بیش از شش ماه فعالیت در این شبکه ارتباطی هنوز موفق به جذب این مقدار مخاطب نشده اند.

بنابراین به نظر می رسد ” پارسینه” اولین کانال سایت رسمی است که توانسته در مدت کوتاهی چون یکماه بیش از یک میلیون مخاطب را در کانال تلگرامی خود جذب نماید.

برای عضو شدن در کانال خبری پارسینه در تلگرام به …

کانال پارسینه یک میلیونی شد

تحریریه پارسینه:  در حال حاضر کانال رسمی سایت خبری پارسینه در تلگرام بعد ازگذشت یکماه از فعالیت اش در این شبکه ارتباطی بیش از یک میلیون مخاطب دارد. 
این درحالی است که بسیاری از خبرگزاریهای مطرح کشور با بیش از شش ماه فعالیت در این شبکه ارتباطی هنوز موفق به جذب این مقدار مخاطب نشده اند.

بنابراین به نظر می رسد ” پارسینه” اولین کانال سایت رسمی است که توانسته در مدت کوتاهی چون یکماه بیش از یک میلیون مخاطب را در کانال تلگرامی خود جذب نماید.

برای عضو شدن در کانال خبری پارسینه در تلگرام به …
کانال پارسینه یک میلیونی شد

خرید vpn چند کاربره

مجله اتومبیل