چرا «تلگرام» و «واتس آپ» رایگان در اختیار کاربران است

چرا «تلگرام» و «واتس آپ» رایگان در اختیار کاربران است
این کارشناس فضای مجازی گفت: با آمدن ماهواره، تهاجم فرهنگی به پشت بام خانه ها رسید و امروز با فراگیری فضای مجازی، این تهاجم به کف دست جوانان رسیده و حریم های خصوصی را نقض کرده است؛ پس باید با فعالیت جهادی در این راه کار کرد تا بتوان از اثرات این تهاجمات کاست.

چرا «تلگرام» و «واتس آپ» رایگان در اختیار کاربران است

این کارشناس فضای مجازی گفت: با آمدن ماهواره، تهاجم فرهنگی به پشت بام خانه ها رسید و امروز با فراگیری فضای مجازی، این تهاجم به کف دست جوانان رسیده و حریم های خصوصی را نقض کرده است؛ پس باید با فعالیت جهادی در این راه کار کرد تا بتوان از اثرات این تهاجمات کاست.
چرا «تلگرام» و «واتس آپ» رایگان در اختیار کاربران است

بک لینک