چرا آمریکا نگران توان استراتژیک موشکی ایران است؟

چرا آمریکا نگران توان استراتژیک موشکی ایران است؟
به گزارش قدس آنلاین و به نقل از ثبح توس، مهدی محمدی در کانال خود در تلگرام نوشت:
چرا آمریکا نگران توان استراتژیک موشکی ایران است؟
ویژگی های اجمالی برنامه موشکی ایران که باعث می شود این برنامه ممتازترین برنامه موشکی در خاورمیانه باشد:
١- انعطاف پذیرترین و قدرتمندترین قابلیت ضددسترسی ایران در مقابل تهاجم خارجی
٢- خودکفایی کامل در همه اجزا (بدنه، پیشران، سوخت، و سیستم های هدایت و کنترل)
٣- انعطاف پذیری بسیار بالا در برد
٤- هزینه پایین به دلیل بومی و بهینه سازی فرآیندهای تولید
٥- تعداد بسیار بالا و …

چرا آمریکا نگران توان استراتژیک موشکی ایران است؟

به گزارش قدس آنلاین و به نقل از ثبح توس، مهدی محمدی در کانال خود در تلگرام نوشت:
چرا آمریکا نگران توان استراتژیک موشکی ایران است؟
ویژگی های اجمالی برنامه موشکی ایران که باعث می شود این برنامه ممتازترین برنامه موشکی در خاورمیانه باشد:
١- انعطاف پذیرترین و قدرتمندترین قابلیت ضددسترسی ایران در مقابل تهاجم خارجی
٢- خودکفایی کامل در همه اجزا (بدنه، پیشران، سوخت، و سیستم های هدایت و کنترل)
٣- انعطاف پذیری بسیار بالا در برد
٤- هزینه پایین به دلیل بومی و بهینه سازی فرآیندهای تولید
٥- تعداد بسیار بالا و …
چرا آمریکا نگران توان استراتژیک موشکی ایران است؟

بک لینک