«پسر تلگرامی» پیش از آغاز سال نو آزاد شد

«پسر تلگرامی» پیش از آغاز سال نو آزاد شد
رئیس پلیس فتای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با اشاره به آزادی جوان موسوم به «پسر جنجالی تلگرام» با قرار وثیقه، آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده وی و انگیزه او از اقدام دردسرسازش را تشریح کرد. به گزارش تسنیم، سردار کمال هادیان فر با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده پسر جنجالی تلگرام که انتشار عکس هایش با تعدادی از دختران در شبکه های اجتماعی خبرساز شده بود، اظهار کرد: در تحقیقات انجام گرفته مشخص شد جوانی که تحت عنوان پسر جنجالی تلگرام در رسانه ها معروف شده بود، تخلفاتی را انجام داده است و شواهد و قرائن …

«پسر تلگرامی» پیش از آغاز سال نو آزاد شد

رئیس پلیس فتای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با اشاره به آزادی جوان موسوم به «پسر جنجالی تلگرام» با قرار وثیقه، آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده وی و انگیزه او از اقدام دردسرسازش را تشریح کرد. به گزارش تسنیم، سردار کمال هادیان فر با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده پسر جنجالی تلگرام که انتشار عکس هایش با تعدادی از دختران در شبکه های اجتماعی خبرساز شده بود، اظهار کرد: در تحقیقات انجام گرفته مشخص شد جوانی که تحت عنوان پسر جنجالی تلگرام در رسانه ها معروف شده بود، تخلفاتی را انجام داده است و شواهد و قرائن …
«پسر تلگرامی» پیش از آغاز سال نو آزاد شد

خرید بک لینک