وزیر ارتباطات: ارتباط مدیران ایرانی و تلگرام ایمیلی است

وزیر ارتباطات: ارتباط مدیران ایرانی و تلگرام ایمیلی است
وزیر ارتباطات درباره نحوه ارتباط و تعامل مسئولان وزارت ارتباطات و مدیران تلگرام گفت: از طریق ایمیل با آنها مکاتبه می کنیم و برای مثال از همین طریق لیست کانال های مستهجن برای مسدود شدن را به آنها اعلام کرده ایم و آنها پاسخ دادند.

وزیر ارتباطات: ارتباط مدیران ایرانی و تلگرام ایمیلی است

وزیر ارتباطات درباره نحوه ارتباط و تعامل مسئولان وزارت ارتباطات و مدیران تلگرام گفت: از طریق ایمیل با آنها مکاتبه می کنیم و برای مثال از همین طریق لیست کانال های مستهجن برای مسدود شدن را به آنها اعلام کرده ایم و آنها پاسخ دادند.
وزیر ارتباطات: ارتباط مدیران ایرانی و تلگرام ایمیلی است

خرید بک لینک

دانلود فیلم جدید