هیات نظارت بر مطبوعات علل توقیف سایت جهان نیوز را شفاف بیان کند

هیات نظارت بر مطبوعات علل توقیف سایت جهان نیوز را شفاف بیان کند
نماینده مردم تهران در مجلس نهم در واکنش به توقیف سایت جهان نیوز از سوی هیات نظارت بر مطبوعات خواستار اعلام شفاف علل توقیف این سایت شد. به گزارش مهر، احمد توکلی در مطلبی با عنوان «چرا شفاف برخورد نمی کنید؟» که در کانال تلگرام خود منتشر کرد، آورده است: «در خبرهای امروز آمده که سایت جهان نیوز توقیف شد. چرا؟ به درستی معلوم نیست. حتی بر اصحاب جهان نیوز! خبر این است که دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات اعلام کرده «این هیات بر اساس بند ١١ ماده ٦ و مستند به تبصره ذیل ماده ١٢ قانون مطبوعات، جهان نیوز را توقیف کرد …

هیات نظارت بر مطبوعات علل توقیف سایت جهان نیوز را شفاف بیان کند

نماینده مردم تهران در مجلس نهم در واکنش به توقیف سایت جهان نیوز از سوی هیات نظارت بر مطبوعات خواستار اعلام شفاف علل توقیف این سایت شد. به گزارش مهر، احمد توکلی در مطلبی با عنوان «چرا شفاف برخورد نمی کنید؟» که در کانال تلگرام خود منتشر کرد، آورده است: «در خبرهای امروز آمده که سایت جهان نیوز توقیف شد. چرا؟ به درستی معلوم نیست. حتی بر اصحاب جهان نیوز! خبر این است که دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات اعلام کرده «این هیات بر اساس بند ١١ ماده ٦ و مستند به تبصره ذیل ماده ١٢ قانون مطبوعات، جهان نیوز را توقیف کرد …
هیات نظارت بر مطبوعات علل توقیف سایت جهان نیوز را شفاف بیان کند

دانلود فیلم جدید