هشدار درباره دام کانال های تلگرامی همسریابی

هشدار درباره دام کانال های تلگرامی همسریابی
مدیرکل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان گفت: هیچ یک از کانال هایی که در تلگرام درباره همسریابی فعالیت می کنند مورد تایید وزارت ورزش و جوانان نیستند و جوانان در دام این کانال ها نیفتند.

هشدار درباره دام کانال های تلگرامی همسریابی

مدیرکل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان گفت: هیچ یک از کانال هایی که در تلگرام درباره همسریابی فعالیت می کنند مورد تایید وزارت ورزش و جوانان نیستند و جوانان در دام این کانال ها نیفتند.
هشدار درباره دام کانال های تلگرامی همسریابی

خرید بک لینک