نقش اقتصاد فضای مجازی در تحقق شعار سال

نقش اقتصاد فضای مجازی در تحقق شعار سال
امروز با یک پدیده ی جدیدی تحت عنوان به اصطلاح اقتصاد مجازی روبرو هستیم یا پدیده ی حضور پر رنگ اقتصاد در فضای اینترنت و شبکه های اجتماعی به نحوی که پیش بینی می شود که تا سال 2020 بالغ بر پانزده هزار میلیارد دلار مبادلات تجاری و اقتصادی در عرصه ی اینترنت و فضای مجازی صورت گیرد. خوب کشور ما هم مستثنی نیست. ما شاهدیم که امروز در شبکه های اجتماعی، تلگرام و فضای اینترنتی شرکت های مختلف کارهای اقتصادی عظیم و کلان می کنند. این یک مسئله جدی است که در موضوع اقتصاد مقاومتی باید ما نسبت به آن دقت جدی داشته باشیم

نقش اقتصاد فضای مجازی در تحقق شعار سال

امروز با یک پدیده ی جدیدی تحت عنوان به اصطلاح اقتصاد مجازی روبرو هستیم یا پدیده ی حضور پر رنگ اقتصاد در فضای اینترنت و شبکه های اجتماعی به نحوی که پیش بینی می شود که تا سال 2020 بالغ بر پانزده هزار میلیارد دلار مبادلات تجاری و اقتصادی در عرصه ی اینترنت و فضای مجازی صورت گیرد. خوب کشور ما هم مستثنی نیست. ما شاهدیم که امروز در شبکه های اجتماعی، تلگرام و فضای اینترنتی شرکت های مختلف کارهای اقتصادی عظیم و کلان می کنند. این یک مسئله جدی است که در موضوع اقتصاد مقاومتی باید ما نسبت به آن دقت جدی داشته باشیم
نقش اقتصاد فضای مجازی در تحقق شعار سال

بک لینک رنک 1