نازِ دختران ایرانی کم و نیازشان زیاد شده!

نازِ دختران ایرانی کم و نیازشان زیاد شده!
مجله اینترنتی ندا آنلاین:
هفته نامه امید جوان – مهدی دوستدار: گوشی های هوشمند تلفن همراه و نرم افزارهای پیام رسان موبایلی، زندگی اجتماعی مردم در سال های اخیر و خصوصا از یک سال پیش به این طرف را دگرگون کرده به گونه ای که انتخابات متفاوت هفتم اسفند و اراده اکثریت مردم به رأی به دو فهرست مشخص نیز به امکان «تلگرام» نسبت داده می شود. محبوب ترین و رایج ترین شبکه که کانال ها و گروه های آن انحصار رسانه ها را شکسته و صدا و سیما را بیش از پیش از سکه انداخته هست.
اگر در پایان سال 94 «تلگرام» به مهمترین ابزار در …

نازِ دختران ایرانی کم و نیازشان زیاد شده!

مجله اینترنتی ندا آنلاین:
هفته نامه امید جوان – مهدی دوستدار: گوشی های هوشمند تلفن همراه و نرم افزارهای پیام رسان موبایلی، زندگی اجتماعی مردم در سال های اخیر و خصوصا از یک سال پیش به این طرف را دگرگون کرده به گونه ای که انتخابات متفاوت هفتم اسفند و اراده اکثریت مردم به رأی به دو فهرست مشخص نیز به امکان «تلگرام» نسبت داده می شود. محبوب ترین و رایج ترین شبکه که کانال ها و گروه های آن انحصار رسانه ها را شکسته و صدا و سیما را بیش از پیش از سکه انداخته هست.
اگر در پایان سال 94 «تلگرام» به مهمترین ابزار در …
نازِ دختران ایرانی کم و نیازشان زیاد شده!

خرید بک لینک