نابه کارترین توطئه های دشمن در انتخابات از طریق تلگرام صورت گرفت

نابه کارترین توطئه های دشمن در انتخابات از طریق تلگرام صورت گرفت
امام جمعه مشهد در خطبه های نماز جمعه این شهر اظهار کرد: امروز طبق اعلام مدیر نرم افزار پیام رسان تلگرام 22 میلیون ایرانی از آن استفاده می کنند، نرم افزاری که مدیریت و اجرای آن در دست دشمن است و در آن کانال هایی وجود دارد که رسما به پیغمبر(ص) و ائمه اطهار فحاشی می شود.
به گزارش انتخاب، آیت الله سیداحمد علم الهدی در این باره افزود: نابه کارترین توطئه های دشمن در فضای انتخابات از طریق تلگرام به وجود آمد در زمان انتخابات محتوای مجرمانه کانال های تلگرام مفاسد بسیاری را به وجود آورد و بزرگان نظام ما را با …

نابه کارترین توطئه های دشمن در انتخابات از طریق تلگرام صورت گرفت

امام جمعه مشهد در خطبه های نماز جمعه این شهر اظهار کرد: امروز طبق اعلام مدیر نرم افزار پیام رسان تلگرام 22 میلیون ایرانی از آن استفاده می کنند، نرم افزاری که مدیریت و اجرای آن در دست دشمن است و در آن کانال هایی وجود دارد که رسما به پیغمبر(ص) و ائمه اطهار فحاشی می شود.
به گزارش انتخاب، آیت الله سیداحمد علم الهدی در این باره افزود: نابه کارترین توطئه های دشمن در فضای انتخابات از طریق تلگرام به وجود آمد در زمان انتخابات محتوای مجرمانه کانال های تلگرام مفاسد بسیاری را به وجود آورد و بزرگان نظام ما را با …
نابه کارترین توطئه های دشمن در انتخابات از طریق تلگرام صورت گرفت

خرید بک لینک