مولاوردی:کشورهای اسلامی در بدترین وضعیت همبستگی خود به سر می برند

مولاوردی:کشورهای اسلامی در بدترین وضعیت همبستگی خود به سر می برند
تهران- ایرنا- «شهیندخت مولاوردی» معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در یادداشتی در کانال تلگرام خود نوشت: کشورهای اسلامی در بدترین وضعیت همبستگی خود به سر می برند چراکه برخی از آنها به شدت در پی برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی و به فراموشی سپردن حقوق ملت فلسطین و فلسفه اولیه ایجاد سازمان کنفرانس اسلامی هستند.

مولاوردی:کشورهای اسلامی در بدترین وضعیت همبستگی خود به سر می برند

تهران- ایرنا- «شهیندخت مولاوردی» معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در یادداشتی در کانال تلگرام خود نوشت: کشورهای اسلامی در بدترین وضعیت همبستگی خود به سر می برند چراکه برخی از آنها به شدت در پی برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی و به فراموشی سپردن حقوق ملت فلسطین و فلسفه اولیه ایجاد سازمان کنفرانس اسلامی هستند.
مولاوردی:کشورهای اسلامی در بدترین وضعیت همبستگی خود به سر می برند

خرید بک لینک

تلگرام