مشترکان زیان دیده ی ایرانسل به دستگاه های قضایی شکایت کنند

مشترکان زیان دیده ی ایرانسل به دستگاه های قضایی شکایت کنند
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، خواستار بررسی ویژه موضوع افشای اطلاعات مشترکان ایرانسل توسط قوه قضاییه و شورای عالی امنیت شد.
به گزارش تحلیل ایران ، نصرالله پژمان فر با اشاره به دسترسی هکرها به وسیله روبات تلگرام به اطلاعات مشترکین ایرانسل، گفت: یکی از وظایف حاکمیت این است که از حریم شخصی افراد مراقبت کند اما متاسفانه حریم شخصی افراد در شبکه های مجازی بارها مورد تعرض قرار گرفته است در حالی که حفظ اطلاعات شخصی مشترکین به قدری اهمیت دارد که دستگاه های امنیتی باید به آن ورود پیدا کرده …

مشترکان زیان دیده ی ایرانسل به دستگاه های قضایی شکایت کنند

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، خواستار بررسی ویژه موضوع افشای اطلاعات مشترکان ایرانسل توسط قوه قضاییه و شورای عالی امنیت شد.
به گزارش تحلیل ایران ، نصرالله پژمان فر با اشاره به دسترسی هکرها به وسیله روبات تلگرام به اطلاعات مشترکین ایرانسل، گفت: یکی از وظایف حاکمیت این است که از حریم شخصی افراد مراقبت کند اما متاسفانه حریم شخصی افراد در شبکه های مجازی بارها مورد تعرض قرار گرفته است در حالی که حفظ اطلاعات شخصی مشترکین به قدری اهمیت دارد که دستگاه های امنیتی باید به آن ورود پیدا کرده …
مشترکان زیان دیده ی ایرانسل به دستگاه های قضایی شکایت کنند

مرجع سلامتی