مسبب قطعی های اخیر تلگرام مشخص شد

مسبب قطعی های اخیر تلگرام مشخص شد
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها: به روزرسانی های اخیر پس از نصب Bot API 2. 0 و ادیت هسته اصلی اپلیکیشن تلگرام توسط برنامه نویسان این مجموعه دلیل اختلالات چندروزه است.

مسبب قطعی های اخیر تلگرام مشخص شد

سایت خبری تحلیلی اندیشه ها: به روزرسانی های اخیر پس از نصب Bot API 2. 0 و ادیت هسته اصلی اپلیکیشن تلگرام توسط برنامه نویسان این مجموعه دلیل اختلالات چندروزه است.
مسبب قطعی های اخیر تلگرام مشخص شد

خرید بک لینک

آهنگ جدید