مرد شیادی که با تهدید از زنان بیوه اخاذی کرد

مرد شیادی که با تهدید از زنان بیوه اخاذی کرد
مرد شیاد با معرفی خود به عنوان فردی پولدار، زنان مطلقه را در تلگرام و لاین به دام انداخته و با تهیه فیلم سیاه از آنها اخاذی می کرد. در بازرسی از گوشی تلفن همراه متهم، فیلم سیاه از 50 زن کشف شد.

مرد شیادی که با تهدید از زنان بیوه اخاذی کرد

مرد شیاد با معرفی خود به عنوان فردی پولدار، زنان مطلقه را در تلگرام و لاین به دام انداخته و با تهیه فیلم سیاه از آنها اخاذی می کرد. در بازرسی از گوشی تلفن همراه متهم، فیلم سیاه از 50 زن کشف شد.
مرد شیادی که با تهدید از زنان بیوه اخاذی کرد

یوزر نود 32 ورژن 7

پامنا موبایل لپ تاپ