لیست کانال های غیراخلاقی تلگرام که مسدود شد

لیست کانال های غیراخلاقی تلگرام که مسدود شد
به گزارش سیتنا، تلگرام طی دیروز و امروز بیش از 50 کانال ایرانی که تبلیغات غیراخلاقی داشتند را مسدود کرده و به آنها فرصت پالایش داده است.
این کانال ها که فعالیتشان اکثرا اجتماعی یا سرگرمی است در صورتی که پالایش کنند اجازه فعالیت مجدد می یابند.
کارت زرد تلگرام فقط یکبار است و در صورت تکرار و گزارش مجدد کاربران، آن کانال برای همیشه مسدود خواهد شد.
تلگرام در قوانین خود ذکر کرده که محتویات مستهجن و غیراخلاقی بطور کلی در کانالها و ربات ها ممنوع است.
در کانال هایی که تلگرام فیلتر کرده است، کاربران با این پیا …

لیست کانال های غیراخلاقی تلگرام که مسدود شد

به گزارش سیتنا، تلگرام طی دیروز و امروز بیش از 50 کانال ایرانی که تبلیغات غیراخلاقی داشتند را مسدود کرده و به آنها فرصت پالایش داده است.
این کانال ها که فعالیتشان اکثرا اجتماعی یا سرگرمی است در صورتی که پالایش کنند اجازه فعالیت مجدد می یابند.
کارت زرد تلگرام فقط یکبار است و در صورت تکرار و گزارش مجدد کاربران، آن کانال برای همیشه مسدود خواهد شد.
تلگرام در قوانین خود ذکر کرده که محتویات مستهجن و غیراخلاقی بطور کلی در کانالها و ربات ها ممنوع است.
در کانال هایی که تلگرام فیلتر کرده است، کاربران با این پیا …
لیست کانال های غیراخلاقی تلگرام که مسدود شد

بک لینک