فیس بوک پلتفرم مسنجر خود را به روی روبات ها باز کرد!

فیس بوک پلتفرم مسنجر خود را به روی روبات ها باز کرد!
اگر از پیام رسان تلگرام استفاده کرده باشید حتماً با روبات ها آشنایی دارید. روبات ها می توانند به درخواست کاربر خدماتی مختلفی را بدون وجود اپراتور انجام دهند و حالا فیس بوک نیز تصمیم گرفته پشتیبانی از روبات ها را به پیام رسان مسنجر خود اضافه کند.

فیس بوک پلتفرم مسنجر خود را به روی روبات ها باز کرد!

اگر از پیام رسان تلگرام استفاده کرده باشید حتماً با روبات ها آشنایی دارید. روبات ها می توانند به درخواست کاربر خدماتی مختلفی را بدون وجود اپراتور انجام دهند و حالا فیس بوک نیز تصمیم گرفته پشتیبانی از روبات ها را به پیام رسان مسنجر خود اضافه کند.
فیس بوک پلتفرم مسنجر خود را به روی روبات ها باز کرد!

خرید بک لینک

خبرگزاری اصفحان