فعالیت غیرقانونی کانال های همسریابی

فعالیت غیرقانونی کانال های همسریابی
خبرنامه دانشجویان ایران:  مدیرکل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان هشدارداد: هیچ یک از کانال هایی که در تلگرام درباره همسریابی فعالیت می کنند مورد تایید وزارت ورزش و جوانان نیستند و جوانان در دام این کانال ها نیفتند.
به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران، فعالیت کانال ها و گروه های تلگرامی همسریابی به جز افزایش آسیب های اجتماعی هیچ تاثیر دیگری ندارد.

فعالیت غیرقانونی کانال های همسریابی

خبرنامه دانشجویان ایران:  مدیرکل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان هشدارداد: هیچ یک از کانال هایی که در تلگرام درباره همسریابی فعالیت می کنند مورد تایید وزارت ورزش و جوانان نیستند و جوانان در دام این کانال ها نیفتند.
به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران، فعالیت کانال ها و گروه های تلگرامی همسریابی به جز افزایش آسیب های اجتماعی هیچ تاثیر دیگری ندارد.
فعالیت غیرقانونی کانال های همسریابی

خرید بک لینک