عکس/ وداع با پیکر شهید «مدافع حرم»

عکس/ وداع با پیکر شهید «مدافع حرم»
صفحه تلگرام «خط شکن» تصاویری از مراسم وداع با شهید مدافع حرم «محمدرضا جبلی» منتشر کرد.

عکس/ وداع با پیکر شهید «مدافع حرم»

صفحه تلگرام «خط شکن» تصاویری از مراسم وداع با شهید مدافع حرم «محمدرضا جبلی» منتشر کرد.
عکس/ وداع با پیکر شهید «مدافع حرم»

فروش بک لینک