عکس/ شهید«مدافع حرم» در اردوی جهادی

عکس/ شهید«مدافع حرم» در اردوی جهادی
به گزارش پایگاه 598 ، صفحه تلگرام «خط شکن» تصویری از شهید مدافع حرم «احمد حاجیوند الیاسی» منتشر کرد.

عکس/ شهید«مدافع حرم» در اردوی جهادی

به گزارش پایگاه 598 ، صفحه تلگرام «خط شکن» تصویری از شهید مدافع حرم «احمد حاجیوند الیاسی» منتشر کرد.
عکس/ شهید«مدافع حرم» در اردوی جهادی

فروش بک لینک