علم الهدی: توطئه انتخابات تلگرامی بود

علم الهدی: توطئه انتخابات تلگرامی بود
شمال نیوز: امام جمعه مشهد گفت: نابه کارترین توطئه های دشمن در فضای انتخابات از طریق تلگرام صورت گرفت.
شمال نیوز: امام جمعه مشهد گفت: نابه کارترین توطئه های دشمن در فضای انتخابات از طریق تلگرام صورت گرفت.
به گزارش شمال نیوز، آیت الله سیداحمد علم الهدی در خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه مشهد که در حرم رضوی برگزار شد، با اشاره به اینکه 36 سال قبل در چنین روزی آمریکا روابط سیاسی خود را با ایران قطع کرد، اظهار کرد: این اتفاق به خاطر تهاجم دانشجویان پیروی خط امام به جاسوس خانه آمریکا بود که امام خمینی(ره) ا …

علم الهدی: توطئه انتخابات تلگرامی بود

شمال نیوز: امام جمعه مشهد گفت: نابه کارترین توطئه های دشمن در فضای انتخابات از طریق تلگرام صورت گرفت.
شمال نیوز: امام جمعه مشهد گفت: نابه کارترین توطئه های دشمن در فضای انتخابات از طریق تلگرام صورت گرفت.
به گزارش شمال نیوز، آیت الله سیداحمد علم الهدی در خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه مشهد که در حرم رضوی برگزار شد، با اشاره به اینکه 36 سال قبل در چنین روزی آمریکا روابط سیاسی خود را با ایران قطع کرد، اظهار کرد: این اتفاق به خاطر تهاجم دانشجویان پیروی خط امام به جاسوس خانه آمریکا بود که امام خمینی(ره) ا …
علم الهدی: توطئه انتخابات تلگرامی بود

بک لینک رنک 5