علت حمایت دولت یازدهم از شبکه های اجتماعی بیگانه؟/ تلگرام رتبه نخست جرائم سایبری در ایران

علت حمایت دولت یازدهم از شبکه های اجتماعی بیگانه؟/ تلگرام رتبه نخست جرائم سایبری در ایران
امیدواریم با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، شبکه های اجتماعی داخلی جانی تازه پیدا کنند و بتوانند با رقبایی مانند تلگرام، لاین، فیسبوک و … مقابله کند.

علت حمایت دولت یازدهم از شبکه های اجتماعی بیگانه؟/ تلگرام رتبه نخست جرائم سایبری در ایران

امیدواریم با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، شبکه های اجتماعی داخلی جانی تازه پیدا کنند و بتوانند با رقبایی مانند تلگرام، لاین، فیسبوک و … مقابله کند.
علت حمایت دولت یازدهم از شبکه های اجتماعی بیگانه؟/ تلگرام رتبه نخست جرائم سایبری در ایران

خرید بک لینک

استخدام