عدول هاشمی رفسنجانی از برداشت های خود از آیات قرآن

عدول هاشمی رفسنجانی از برداشت های خود از آیات قرآن
«دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نه موشک ها» این متن پیام چند روز پیش هاشمی رفسنجانی در صفحه اینستاگرامش است که در کانال تلگرام وی نیز منتشر شد. اما با مراجعه به برداشت وی از آیه ۶۰ سوره مبارکه انفال این سوال در ذهن ایجاد می شود که آیا صاحب تفسیر راهنما از برداشت های خود از این آیه عدول کرده است؟
به گزارش وعده صادق وی در بسیاری از مواضع سیاسی خود به خصوص در دوره اخیر این مواضع را مستند به برداشت های خود از قرآن کریم که در تفسیر راهنما گرد آمده است می کند، اما در پیام اخیر که در ابتدای این یادداشت آمد اثر …

عدول هاشمی رفسنجانی از برداشت های خود از آیات قرآن

«دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نه موشک ها» این متن پیام چند روز پیش هاشمی رفسنجانی در صفحه اینستاگرامش است که در کانال تلگرام وی نیز منتشر شد. اما با مراجعه به برداشت وی از آیه ۶۰ سوره مبارکه انفال این سوال در ذهن ایجاد می شود که آیا صاحب تفسیر راهنما از برداشت های خود از این آیه عدول کرده است؟
به گزارش وعده صادق وی در بسیاری از مواضع سیاسی خود به خصوص در دوره اخیر این مواضع را مستند به برداشت های خود از قرآن کریم که در تفسیر راهنما گرد آمده است می کند، اما در پیام اخیر که در ابتدای این یادداشت آمد اثر …
عدول هاشمی رفسنجانی از برداشت های خود از آیات قرآن

فروش بک لینک