شروع به کار کمپین دوستداران امام حسن(ع)

شروع به کار کمپین دوستداران امام حسن(ع)
کانون خبرنگاران نبأ: کاربران تلگرام در سراسر کشور به مناسبت فرارسیدن ولادت امام حسن مجتبی(ع) تصویر پروفایل تلگرام خود را با کلمه ای با عنوان امام حسنی ام تغییر دادند.

شروع به کار کمپین دوستداران امام حسن(ع)

کانون خبرنگاران نبأ: کاربران تلگرام در سراسر کشور به مناسبت فرارسیدن ولادت امام حسن مجتبی(ع) تصویر پروفایل تلگرام خود را با کلمه ای با عنوان امام حسنی ام تغییر دادند.
شروع به کار کمپین دوستداران امام حسن(ع)

موسیقی