شرح تغییرات جدید فیش های حقوقی کارگران

شرح تغییرات جدید فیش های حقوقی کارگران
به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار » به نقل از صنعت بیمه، محمد حسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی؛ اظهار داشت: برای دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران، هیچ تغییری در فیش حقوقی آن ها نسبت به سال گذشته نداشته ایم.
وی تصریح کرد: مبلغ بن ماهیانه کارگران و مزایای انگیزشی همان 110 هزار تومان است و هیچ کاهشی در سال جدید نداشته ایم.
زدا گفت: افزایش هزینه بیمه کارفرمایان را نیز تکذیب می کنم در واقع هیچ کاهش و افزایشی در این بخش نسبت به سال گذشته نداشته ایم..
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به …

شرح تغییرات جدید فیش های حقوقی کارگران

به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار » به نقل از صنعت بیمه، محمد حسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی؛ اظهار داشت: برای دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران، هیچ تغییری در فیش حقوقی آن ها نسبت به سال گذشته نداشته ایم.
وی تصریح کرد: مبلغ بن ماهیانه کارگران و مزایای انگیزشی همان 110 هزار تومان است و هیچ کاهشی در سال جدید نداشته ایم.
زدا گفت: افزایش هزینه بیمه کارفرمایان را نیز تکذیب می کنم در واقع هیچ کاهش و افزایشی در این بخش نسبت به سال گذشته نداشته ایم..
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به …
شرح تغییرات جدید فیش های حقوقی کارگران

بک لینک قوی

تلگرام