شایعه می سازم پس هستم

شایعه می سازم پس هستم
انتشار سریع شایعات عجیب و غریب در فضای مجازی با موضوع تغییرات ساختاری و مدیریتی سازمان صدا و سیما تا استعفای رئیس رسانه ملی یا نقل قول های غیرمنطقی و غیرمستدل درباره عملکرد شبکه های رادیویی و تلویزیونی و وضعیت سازمان، طی هفته های اخیر نشان می دهد که فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بخصوص تلگرام به ابزاری برای هجمه تبدیل شده است. شایعه پردازان که اغلب صاحبان سایت های کوچک و کانال های تلگرامی هستند با هویت پنهان، بی محابا و مغرضانه به تولید محتوای تخریبی علیه چهره ها می پردازند تا اعتماد عمومی را نسبت به مدیران

شایعه می سازم پس هستم

انتشار سریع شایعات عجیب و غریب در فضای مجازی با موضوع تغییرات ساختاری و مدیریتی سازمان صدا و سیما تا استعفای رئیس رسانه ملی یا نقل قول های غیرمنطقی و غیرمستدل درباره عملکرد شبکه های رادیویی و تلویزیونی و وضعیت سازمان، طی هفته های اخیر نشان می دهد که فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بخصوص تلگرام به ابزاری برای هجمه تبدیل شده است. شایعه پردازان که اغلب صاحبان سایت های کوچک و کانال های تلگرامی هستند با هویت پنهان، بی محابا و مغرضانه به تولید محتوای تخریبی علیه چهره ها می پردازند تا اعتماد عمومی را نسبت به مدیران
شایعه می سازم پس هستم

بک لینک رنک 8