شایعه بریدن گلوی زن توسط شوهرش بخاطر دوستی با پسر

شایعه بریدن گلوی زن توسط شوهرش بخاطر دوستی با پسر
به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز، از چندی پیش عکس ها ی هولناکی از جسد یک مرد جوان و صورت زخمی و چاقو خورده زنی در تلگرام انتشار یافته و نوشته شده است که مقتول جوانی چمستانی است که با زنی تهرانی رابطه پنهانی داشته و وقتی درخانه وی بوده ، شوهر این زن سر […]

شایعه بریدن گلوی زن توسط شوهرش بخاطر دوستی با پسر

به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز، از چندی پیش عکس ها ی هولناکی از جسد یک مرد جوان و صورت زخمی و چاقو خورده زنی در تلگرام انتشار یافته و نوشته شده است که مقتول جوانی چمستانی است که با زنی تهرانی رابطه پنهانی داشته و وقتی درخانه وی بوده ، شوهر این زن سر […]
شایعه بریدن گلوی زن توسط شوهرش بخاطر دوستی با پسر

فروش بک لینک

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی