سیل پشت دروازه پایتخت

سیل پشت دروازه پایتخت
«دز» جنوب ایران را نجات داد
گروه انرژی| نادی صبوری|
روز پنج شنبه در شبکه های اجتماعی مانند تلگرام و توییتر، فایل ویدئویی دست به دست می شد که از سرریز شدید یک سد حکایت داشت. مردم به سبک و سیاق واکنش همیشگی شان نسبت به چنین اتفاق هایی، این فایل را با عنوان «سر ریز سد دز» به یکدیگر نشان می دادند و کار کم کم به شوخی و خنده با ویدئوی مربوط نیز کشیده شده بود. در واقعیت این فیلم مربوط به سد دز نبود، اما سیلاب شدید در مناطق غرب و جنوب غربی ایران و تخلیه روستاهای پایین دست این سد باعث شد تا باب هرگونه شایعه …

سیل پشت دروازه پایتخت

«دز» جنوب ایران را نجات داد
گروه انرژی| نادی صبوری|
روز پنج شنبه در شبکه های اجتماعی مانند تلگرام و توییتر، فایل ویدئویی دست به دست می شد که از سرریز شدید یک سد حکایت داشت. مردم به سبک و سیاق واکنش همیشگی شان نسبت به چنین اتفاق هایی، این فایل را با عنوان «سر ریز سد دز» به یکدیگر نشان می دادند و کار کم کم به شوخی و خنده با ویدئوی مربوط نیز کشیده شده بود. در واقعیت این فیلم مربوط به سد دز نبود، اما سیلاب شدید در مناطق غرب و جنوب غربی ایران و تخلیه روستاهای پایین دست این سد باعث شد تا باب هرگونه شایعه …
سیل پشت دروازه پایتخت

خرید بک لینک

تلگرام