سلفی با مرگ در فضای مجازی

سلفی با مرگ در فضای مجازی
تمام آرزویشان ندیدن فرداست؛ رنگ مورد علاقه شان سیاه و هشتگ پرکاربردشان یک کلمه سه حرفی هول آور؛ مرگ! مرگی که آن را بین تصاویر کراپ شده اینستاگرام و متن های بلند و کوتاه تلگرام برای بقیه جار می زنند.

سلفی با مرگ در فضای مجازی

تمام آرزویشان ندیدن فرداست؛ رنگ مورد علاقه شان سیاه و هشتگ پرکاربردشان یک کلمه سه حرفی هول آور؛ مرگ! مرگی که آن را بین تصاویر کراپ شده اینستاگرام و متن های بلند و کوتاه تلگرام برای بقیه جار می زنند.
سلفی با مرگ در فضای مجازی

فروش بک لینک