زمان و مکان برگزاری جشن سپاسگذاری زارعی

زمان و مکان برگزاری جشن سپاسگذاری زارعی
به گزارش تابناک کهگیلویه وبویراحمد ، پس از اعلام تایید صحت انتخابات بویراحمد و دنا در شورای نگهبان دفتر این نماینده زمان برپایی جشن مردمی خود را اعلام کرد که این اطلاعیه بر روی کانال تلگرامی وی منتشر شده است.
متن اطلاعیه ای که روی کانال رسمی تلگرام غلام محمد زارعی قرار گرفته است، بدین شرح است؛
به استحضار مردم شریف شهرستان های بویراحمد و دنا می رساند به میمنت اعتماد دوباره شما به نماینده پرتلاش، خستگی ناپذیر و محبوبمان، حاج غلام محمد زارعی”،در روز جمعه: ۹۵/۱/۲۰ ساعت: ۱۵ تا ۱۸ عصر، واقع در منطقه: چ …

زمان و مکان برگزاری جشن سپاسگذاری زارعی

به گزارش تابناک کهگیلویه وبویراحمد ، پس از اعلام تایید صحت انتخابات بویراحمد و دنا در شورای نگهبان دفتر این نماینده زمان برپایی جشن مردمی خود را اعلام کرد که این اطلاعیه بر روی کانال تلگرامی وی منتشر شده است.
متن اطلاعیه ای که روی کانال رسمی تلگرام غلام محمد زارعی قرار گرفته است، بدین شرح است؛
به استحضار مردم شریف شهرستان های بویراحمد و دنا می رساند به میمنت اعتماد دوباره شما به نماینده پرتلاش، خستگی ناپذیر و محبوبمان، حاج غلام محمد زارعی”،در روز جمعه: ۹۵/۱/۲۰ ساعت: ۱۵ تا ۱۸ عصر، واقع در منطقه: چ …
زمان و مکان برگزاری جشن سپاسگذاری زارعی

بک لینک رنک 7