دیدگاه های دانشجویان دانشگاه های کردستان در خصوص شبکه های اجتماعی

دیدگاه های دانشجویان دانشگاه های کردستان در خصوص شبکه های اجتماعی
پایگاه خبری-تحلیلی زریان، یکی از دانشجویان خوابگاهی دانشگاه کردستان گفت: چه کسی می گوید تلگرام بد است؟ کی گفته ایمو و واتس آپ و… ابزارهای بدی هستند؟ ایمو برای من دانشجوی خوابگاهی خیلی خوب است، وقتی می توانیم با استفاده از آن مادرم, پدرم و خانواده خود را از فرسنگ ها راه دور ببینیم و خنده هایشان را بشنوم استفاده از آن برایم خیلی لذت بخش می شود.

دیدگاه های دانشجویان دانشگاه های کردستان در خصوص شبکه های اجتماعی

پایگاه خبری-تحلیلی زریان، یکی از دانشجویان خوابگاهی دانشگاه کردستان گفت: چه کسی می گوید تلگرام بد است؟ کی گفته ایمو و واتس آپ و… ابزارهای بدی هستند؟ ایمو برای من دانشجوی خوابگاهی خیلی خوب است، وقتی می توانیم با استفاده از آن مادرم, پدرم و خانواده خود را از فرسنگ ها راه دور ببینیم و خنده هایشان را بشنوم استفاده از آن برایم خیلی لذت بخش می شود.
دیدگاه های دانشجویان دانشگاه های کردستان در خصوص شبکه های اجتماعی

خرید بک لینک

دانلود موزیک