دکتر احمد توکلی در صفحه تلگرام خود از محاجه با دولت در مورد برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی به زودی خبر داد.

دکتر احمد توکلی در صفحه تلگرام خود از محاجه با دولت در مورد برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی به زودی خبر داد.
سلام. عصر جمعه شما بخیر
دولت به نطق من در صحن علنی مجلس نسبت به برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی جوابیه داده است.
اگرچه میل نداشتم در شرایط فعلی با برادران دولت محاجه کنم اما ظاهرا مجبور به این کار هستم و پاسخ خواهم داد.
انشاالله تا فردا این پاسخ را بصورت مکتوب منتشر می کنم.
@ahmad_tavakoli

دکتر احمد توکلی در صفحه تلگرام خود از محاجه با دولت در مورد برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی به زودی خبر داد.

سلام. عصر جمعه شما بخیر
دولت به نطق من در صحن علنی مجلس نسبت به برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی جوابیه داده است.
اگرچه میل نداشتم در شرایط فعلی با برادران دولت محاجه کنم اما ظاهرا مجبور به این کار هستم و پاسخ خواهم داد.
انشاالله تا فردا این پاسخ را بصورت مکتوب منتشر می کنم.
@ahmad_tavakoli
دکتر احمد توکلی در صفحه تلگرام خود از محاجه با دولت در مورد برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی به زودی خبر داد.

فروش بک لینک

پرس نیوز