دوستی تلگرامی به تهیه فیلم غیراخلاقی و اخاذی منجر شد

دوستی تلگرامی به تهیه فیلم غیراخلاقی و اخاذی منجر شد
شخصی که اقدام به تهیه فیلم غیراخلاقی و اخاذی از جوان شهرستانی کرده بود توسط کاراگاهان پلیس فتا دستگیر شد.
موبنا – رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه در اینباره گفت : مردی جوان در حالی که اشک می ریخت به پلیس فتا مراجعه و عنوان کرده است: ” در شبکه اجتماعی تلگرام با شخصی آشنا شده بودم و از آنجا که راننده ماشین سنگین هستم و به تمام کشور سفر می کنم هنگامی که به کرمانشاه رسیدم با او تماس گرفته و شب به منزل او رفتم، پس از اینکه نامبرده دوست دیگر خود را به منزل دعوت کرد با اغفال اینجانب اقدام به شرب خمر …

دوستی تلگرامی به تهیه فیلم غیراخلاقی و اخاذی منجر شد

شخصی که اقدام به تهیه فیلم غیراخلاقی و اخاذی از جوان شهرستانی کرده بود توسط کاراگاهان پلیس فتا دستگیر شد.
موبنا – رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه در اینباره گفت : مردی جوان در حالی که اشک می ریخت به پلیس فتا مراجعه و عنوان کرده است: ” در شبکه اجتماعی تلگرام با شخصی آشنا شده بودم و از آنجا که راننده ماشین سنگین هستم و به تمام کشور سفر می کنم هنگامی که به کرمانشاه رسیدم با او تماس گرفته و شب به منزل او رفتم، پس از اینکه نامبرده دوست دیگر خود را به منزل دعوت کرد با اغفال اینجانب اقدام به شرب خمر …
دوستی تلگرامی به تهیه فیلم غیراخلاقی و اخاذی منجر شد

بک لینک رنک 3